O pozycję pojazdu na autostradzie w związku z oznakowaniem (2 punkty)

Kategorie:

A B

Tagi:

wyprzedzanie autostrada

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 1 pkt 1) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) § 66 ust. 4 Rozporządzenia w spr. znaków i sygnałów drogowych

Zamierzasz zjechać z autostrady. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić jadącą prawym pasem ciężarówkę?