Co powinien zrobić świadek potrącenia pieszego? (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz art. 44 ust. 2 i 3

Czy w tej sytuacji masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku?