Jak powinien zachować się świadek wypadku? (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

art. 44 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku?