Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku E-18a (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

obszar zabudowany

Podstawa prawna:

§ 66 ust. 2 rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.

Czy ten znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego?