O ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w momencie zauważenia nietypowej sytuacji( wpadająca piłka na drogę) (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

niebezpieczeństwa na drodze hamowanie

Podstawa prawna:

Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporządzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku. w związku z art.3.1 i ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Czy w tej sytuacji należy rozpocząć hamowanie?