o interpretację znaków poziomych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 6 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) oraz pkt 5.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, późn. zm.).

Czy widoczny trójkątny znak poziomy uprzedza Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?