Znajomość wpływu zmęczenia na spostrzeganie, ocenę sytuacji, podejmowanie decyzji i zachowanie kierującego pojazdem (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

zmęczenie

Podstawa prawna:

§ 1 pkt.1c załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r., poz.1019).

Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych?