Znajomość znaczenia znaków poziomych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 86 ust. 5 oraz § 35 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na stację paliw wjazdem widocznym po lewej stronie?