Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku D-40 i ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 58 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07. 2002r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy za tym znakiem, znajdujące się na jezdni urządzenia wymuszające powolną jazdę, mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi?