Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku D-15 i ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 18 ust. 1 i art. 49 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07. 2002r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tak oznakowanej zatoce, możesz zatrzymać każdy pojazd w celu wysadzenia pasażera?