Znajomość znaczenia znaku D-1 (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

§ 43 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji droga z pierwszeństwem przejazdu kończy się na najbliższym skrzyżowaniu?