Znajomość zasad zachowania wobec sygnałów dawanych przez osoby uprawnione (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym §108 ust. 2 rozporządzenia ZSD

Czy w tej sytuacji zabroniony jest Twój wjazd na skrzyżowanie?