Znajomość zasad zachowania wobec sygnałów dawanych przez osoby uprawnione (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy PRD §108 ust. 4 rozporządzenia ZSD

Czy następny sygnał będzie Ci zabraniał wjazdu na skrzyżowanie?