Znajomość katalogu osób, które mogą dawać uczestnikowi ruchu polecenia i sygnały (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t.Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału podawanego przez widoczną osobę?