Znajomość zasad zachowania wobec sygnałów dawanych przez osoby uprawnione (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art 6 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym §109 ust. 4 rozporządzenia ZSD

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę?