Znajomość zasad zachowania wobec sygnałów dawanych przez osoby uprawnione (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy PRD §109 ust. 4 rozporządzenia ZSD

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?