Znajomość sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym §108 ust. 3 rozporządzenia ZSD

Czy w tej sytuacji skręcanie w prawo jest zabronione nawet wtedy, gdy nie utrudni to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego?