Znajomość hierarchii ważności dyspozycji w ruchu drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 2 i art. 6 ust.1 pkt 1ustawy PRD §108 ust. 3 rozporządzenia ZSD

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się?