Znajomość zasad zachowania wobec sygnałów dawanych przez osoby uprawnione (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy PRD §108 ust. 3 rozporządzenia ZSD

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo, jeżeli nie utrudniasz nikomu ruchu?