Znajomość zasad zachowania wobec sygnałów dawanych przez osoby uprawnione (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym §108 ust. 2 i 5 rozporządzenia ZSD

Czy sygnał, który daje policjant, zabrania wjazdu na skrzyżowanie?