Znajomość hierarchii ważności dyspozycji w ruchu drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

§ 108 ust. 2 rozp. w spr. zn. i syg. drog. i art. 5 ust. 2 i art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy PRD

Czy w tej sytuacji masz prawo pojechać przez skrzyżowanie na wprost?