O ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w momencie zauważenia próby nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

art.3 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Jedziesz drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji, w razie potrzeby, należy powstrzymać się od dalszej jazdy?