Znajomość hierarchii dyspozycji w ruchu drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 2 ustawy PRD par. 108 ust 1 i 3 rozporządzenia w sprawie znkaów i sygnałów drogowych

Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez skrzyżowanie na wprost?