Znajomość hierarchii ważności dyspozycji w ruchu drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 i 2 art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy PRD par. 108 ust 1 i 3 rozporządzenia ZSD

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału świetlnego?