Znajomość hierarchii ważności dyspozycji w ruchu drogowym i znajomośc sygnałów (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 108 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 października 2002 r. ze zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału osoby kierującej ruchem?