Znajomość hierarchii ważności dyspozycji w ruchu drogowym i znajomość sygnałów (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

§ 108 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału świetlnego?