Znajomość znaczenia znaku D-14 i ograniczeń z tym związanych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) oraz § 49 ust.5 Rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?