Znajomość zasad bezpiecznego wykonywania manewru wymijania (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

odstęp od innych pojazdów wymijanie

Podstawa prawna:

art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo zachować dowolny odstęp od wymijanego samochodu ciężarowego?