O znajomość znaczenia znaku ostrzegawczego A-4 z T-4 (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o trzech niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo?