Znajomość znaczenia znaku D-37 i ograniczeń związanych z tym znakiem (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Art. 49 ust. 1 pkt. 3 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"(Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 56 ust. 1 Rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Kierujesz pojazdem na drodze oznaczonej tym znakiem pionowym. Czy na odcinku za znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, aby wysadzić pasażera?