o znajomość znaczenia znaków poziomych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 89 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy widoczne oznakowanie poziome wskazuje miejsce zatrzymania się w celu ustąpienia pierwszeństwa?