Znajomość wiedzy o ruchu pojazdów, w zakresie przecinania się kierunków ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną oraz ograniczeniami z tym związanymi (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, ze. zm.) w nawiązaniu do § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.)

Czy w tej sytuacji, po wjechaniu za sygnalizator, masz obowiązek zatrzymać się w miejscu wskazanym znakiem "stop"?