Znajomość wpływu środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków) na spostrzeganie, ocenę sytuacji, podejmowanie decyzji i zachowanie kierującego pojazdem. (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

alkohol

Podstawa prawna:

§ 1 pkt.1c załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r., poz.1019).

Czy zażycie przez prowadzącego pojazd niewielkiej ilości narkotyku wpływa na poprawę zdolności do prawidłowej oceny ryzyka na drodze?