O sposób ruszania z miejsca (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

technika kierowania pojazdem

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (poz. 1019)

Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby płynnie ruszyć z miejsca?

  • Stopniowo zwalniać pedał sprzęgła.
  • Gwałtownie zwolnić pedał sprzęgła.
  • Najpierw znacznie zwiększyć obroty silnika, następnie szybko zwolnić pedał sprzęgła.