Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku D-37 i ograniczeń z tym związanych. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 47a ustawy "Prawo o ruchu drogowym"(Dz. U. z 2012r., poz. 1137) oraz § 56 ust.1 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07. 2002r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy za tym znakiem, w razie zatrzymania pojazdu wskutek zatoru drogowego, masz obowiązek zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5m?