Znajomość zasad przy zatrzymaniu pojazdu w związku z wysadzeniem pasażera (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 49 ust. 1 pkt 9 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać się w zatoce w celu wysadzenia pasażera?