O umiejętność rozróżniania sytuacji, w których zasadne jest ostrzeżenie innych uczestników ruchu o niebezpieczeństwie. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

art. 25 ust. 3 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji dozwolone jest użycie sygnału dźwiękowego?