postępowanie w stosunku do rowerzystów (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów alkohol omijanie

Podstawa prawna:

Art. 4 w związku z art. 23 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy przy omijaniu nietrzeźwego rowerzysty należy zwiększyć odstęp od niego?