O znaczenie znaku ostrzegawczego A-15 w postaci świetlnej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i § 7 ust. 6 w zw. z § 14 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy umieszczony na tablicy znak ostrzega Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?