O znaczenie znaku ostrzegawczego A-30 w postaci świetlnej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 w zw. z § 11 ust. 1 oraz § 14 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?