Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku D-2 w połączeniu ze znakiem A-7. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 43 ust.3 w zw. z § 5 ust.5 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07. 2002r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji jesteś informowany o początku drogi z pierwszeństwem przejazdu?