O przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art..49 ust.1 pkt 1 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy wolno Ci zatrzymać pojazd na jezdni bezpośrednio za widocznym skrzyżowaniem?