Jak powinien zachować się świadek wypadku? (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

ITLS ratownictwo przedszpitalne w urazach 2009; ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 3

Czy w takiej sytuacji zawsze jesteś zobowiązany do zatrzymania się?