Postępowanie w stosunku do rowerzystów (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w związku z § 47 ust. 3 i 4 oraz § 88 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji powinieneś wziąć pod uwagę, że rowerzysta może wjechać na jezdnię?