O wiedzę w zakresie znaczenia znaku B-36 z T-24 (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki zakazu

Podstawa prawna:

§ 28 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm)

Czy pojazd pozostawiony na jezdni za tym znakiem może zostać usunięty na koszt właściciela?