O sposób zachowania podczas jazdy nocą samochodem osobowym w czasie mgły. (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

Pkt 2.2. Działu II Szczegółowego programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Poz. 1019).

Którą z wymienionych czynności należy wykonać, kierując samochodem osobowym w nocy podczas mgły?

  • Zmniejszyć prędkość.
  • Włączyć światła drogowe w celu polepszenia widoczności.
  • Jechać bardzo blisko poprzedzającego pojazdu, aby widzieć jego światła pozycyjne.