Wiedza w zakresie rozpoznawania na drodze miejsc wymagających zachowań o charakterze szczególnym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 6 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo jechać dalej dopiero po tym, gdy tramwaj ruszy?