O znajomość znaczenia znaku ostrzegawczego A-3 z T-3 (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 1rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm)

Czy umieszczona pod widocznym znakiem tabliczka oznacza koniec odcinka drogi z niebezpiecznymi zakrętami?