O znajomość zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem A7 i tabliczką T6c. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), w zw. z § 1 ust. 2 pkt 2 oraz § 5 ust. 5 i 7 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklistą skręcającym w lewo?