O znajomość znaczenia znaku ostrzegawczego A-7 z T-6c (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 5 i 7 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy tabliczka umieszczona pod znakiem wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu?